Oferta


         Nasza działalność prowadzona jest w kilku obszarach kształtowania przestrzeni publicznej. Wszystkie dziedziny naszej aktywności łączy chęć tworzenia przyjaznych i miłych miejsc do spędzania czasu na łonie natury wśród zieleni. Polem naszego działania może być plac szkolny, park miejski lub inne miejsce wspólnych spotkań od najmłodszych po seniorów.
          Zajmujemy się realizacją projektów obejmujących zagospodarowanie terenów zieleni, dostawą i montażem elementów wyposażenia placów zabaw, urządzaniem terenów rekreacyjnych oraz zewnętrznych placów fitness. W ramach naszej działalności mieści się: wykonanie dokumentacji projektowej, przygotowanie terenu pod inwestycje oraz wykonanie kompleksowe przedsięwzięcia.

           Zarówno w fazie projektowania oraz w tracie przygotowania inwestycji służymy doradztwem i pomocą potencjalnym inwestorom.

           Oferujemy:

  • drzewa i krzewy ozdobne z naszej szkółki
  • zagopodarowanie terenów zieleni
  • certyfikowane place zabaw, urządzenia zabawowe
  • altany, architekturę ogrodową
  • siłownie zewnętrzne, place fitness

 

 

 

 

 

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Siłownie plenerowe