Oferta


            Nasza działalność prowadzona jest w kilku obszarach kształtowania przestrzeni zarówno prywatnej jak i publicznej. Wszystkie dziedziny naszej aktywności łączy chęć tworzenia przyjaznych i miłych miejsc do spędzania czasu na łonie natury wśród zieleni. Polem naszego działania może być otoczenie domu, plac szkolny, park miejski lub inne miejsce wspólnych spotkań od najmłodszych po seniorów.

           Oferujemy:

 • drzewa i krzewy ozdobne z naszej szkółki
 • usługi ogrodnicze
 • certyfikowane place zabaw, architekturę ogrodową
 • altany, place zabaw
 • siłownie zewnętrzne, place fitness

 

Naszą ofertę  realizujemy poprzez:

 • sprzedaż drzew i krzewów ozdobnych oraz owocowych
 • pielęgnację i zakładanie ogrodów
 • koszenie oraz zakładanie trawników z siewu i rolki
 • usługi minitraktorkiem - orka wiosenna i jesienna, spulchnianie gleby
 • sprzedaż ziemi ogrodniczej, kory sosnowej, włókniny, nawozów, żwirów i grysów dekoracyjnych
 • zagospodarowanie i budowa placów zabaw oraz terenów rekreacji, parków, skwerów
 • dostawę i montaż altan
 • dostawę, montaż siłowni plenerowych
 • realizacja Otwartych Stref Aktywności ( place zabaw, siłownie zewnetrzne)
 • pomoc przy projektowaniu i zakładaniu ogrodów
 • fachowe porady ogrodnicze

          Działalność usługową prowadzimy na terenie woj. lubelskiego, natomiast w dalej położonych miejscowościach jest to możliwe przy większym zakresie prac.

 

 

 

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Siłownie plenerowe